;

Rabu, Januari 28, 2009

Sekilas Ingatan


Abdur-Rahman Al-Banna menyebut mengenai abangnya, Imam hassan al-Banna:
‘Abangku yang dihormati. Ketika kau berumur sembilan tahun, saya baru
menjangkau umur tujuh tahun. Kita mengaji Al-Quran dan belajar menulis di sekolah.
Apabila kau berjaya menghafal dua pertiga Al Quran saya mampu menghafal
sehingga Surah At-Taubah. Ketika kita pulang dari sekolah, bapa kita menyambut
dengan penuh kasih sayang. Bapa kita yang dikasihi mengajar kita sirah (riwayat
hidup) Rasulullah (s.a.w.), ilmu Fiqh dan nahu. Bapa kita telah menyediakan jadual
pengajian kita ketika di rumah. Kau belajar ilmu Fiqh Imam Abu Hanifa manakala
saya belajar ilmu Fiqh Imam Malik. Di segi ilmu nahu, kau belajar kitab ‘Alfiyah’ dan
saya pula belajar kitab ‘Malhamatul Arab

Corak pengajian kita itu memerlukan kita mengulangkaji pelajaran bersamasama dan bekerja keras. Justeru itu, kita terpaksa menyediakan jadual dan senarai
kerja harian. Duhai abangku! Dalam hidupku, tidak pernah saya melihat orang yang
begitu banyak berpuasa dan bersolah seperti kau. Kau bangun waktu sahur dan
bersolah. Kemudian kau mengejutkan saya daripada tidur untuk menunaikan solah
subuh. Selepas solah, kau membaca senarai kerja harian. Suara kau yang manis dan
penyayang itu masih bergema di telinga saya. Kau pernah berkata, ‘Pukul lima hingga
enam pagi ialah masa mengaji Al-Quran; pukul enam hingga pukul tujuh pagi ialah
masa untuk belajar tafsir Al-Quran dan Hadith; pukul tujuh hingga lapan pagi ialah
masa untuk belajar Fiqh dan Usul Fiqh.’ Itulah kerja rumah kita. Selepas itu kita pun
pergi ke sekolah.

‘Terdapat banyak buku di dalam perpustakaan bapa kita. Kita telah sama-sama
meneliti buku-buku tersebut sendiri. Nama buku-buku tersebut dicetak dengan hurufhuruf berwarna emas. Kadangkala kita meneliti kitab ‘Nisapur’; kitab ‘Qustalani’; dan
kitab ‘Nail Al-Authar’. Bukan saja bapa kita telah membenarkan kita membaca buku
buku diperpustakannya, bahkan beliau juga menggalakkan kita berbuat demikian. Kau
selalu mengatasi saya dari segi ini. Saya cuba mengikut jejak langkahmu tetapi saya
tidak mampu. Kau adalah seorang yang luar biasa. Walaupun perbezaan umur kita
hanya dua tahun, tetapi Allah telah menyediakan engkau untuk pencapaian yang luar
biasa.’

‘Bapa kita selalu mengadakan majlis-majlis perbincangan ilmiah. Kita kerap
mengikuti dengan teliti perbahasan ilmiah antara beliau dengan para ulama yang lain.
Majlis-majlis tersebut dihadiri oleh Syeikh Muhammad Zahran dan Hamid Muhsin.
Pernah kita mendengar perbahasan mereka mengenai ‘Arasyh Allah’ di langit tinggi.
Di antaranya ialah adakah ‘Istiwa’ bermaksud duduk atau tinggal? Apakah pendapat
Imam Ghazali dalam hal ini? Apa pula kata Zamakhshari mengenai perkara ini?
Apakah pula tafsiran Imam Malik bin Anas? Kita mendengar perbahasan-perbahasan
ini dengan penuh minat. Segala apa yang kita fahami telah bersemadi di dalam
ingatan kita. Segala masalah dan perkara yang sukar difahami telah kita rujuk kepada
bapa kita ataupun kepada kitab-kitab tafsir dan As-Sunnah.’

‘Saya tidak lupa hari di mana halaman rumah kita dipenuhi kanak-kanak kecil.
Mereka adalah penuntut-penuntut sekolah yang diiringi oleh ketua darjah dan guru
mereka. Isteri guru mereka juga turut sama sambil mendukung anaknya. Setiap kanak-kanak membawa ranting-ranting kurma sambil bersyair:

‘Berselawatlah kepada Rasulullah (s.a.w.).’ Guru mereka pula bersyair
demikian:

‘Kami tidak akan bergerak sehingga kami menerima kepingan perak di dalam
pinggan yang bersih dan berkilat.’

‘Selepas syair ini, kanak kanak tadi mengulangi rangkap pertama semula. Ibu
kita pun keluar membawa kepingan perak di dalam sebuah pinggan yang bersih dan
berkilat. Dia mengisi beg isteri guru tersebut dengan kek dan kuih-kuih manis. Guru
itu pun pulang ke rumah selepas acara tersebut. Acara itu diadakan kerana kau telah
habis menghafal Al-Quran.’

Yang di Pertua pertama 'Jamiat-usy-Syubbanul Muslimin’ Mesir, Jeneral
Muhammad Saleh Harb Pasya, menulis mengenai suasana di rumah Imam Hasan Al-
Banna:


‘Saya berpendapat suasana di rumah memainkan peranan penting dalam
membina peribadi Imam Hasan Al-Banna. Beliau yang dilahirkan di dalam sebuah keluarga
yang ‘alim, wara’ dan berpegang kuat kepada agama dan ini memberi kesan yang
ketara kepada peribadi Imam Hasan Al-Banna.’

‘Pendidikan yang diterimanya telah mencorakkan roh dan akhlak Islam yang
sebenar ke dalam dirinya. Beliau terlibat di dalam amalan Sufi di peringkat awal lagi.Guru rohaniahnya (atau guru Sufinya mahir dalam ilmu Al-Quran, as-Sunnah dan
Fiqh). Ilmunya seumpama sungai yang mengalir tanpa halangan untuk selamalamanya. Ilmunya ini telah banyak membantunya ketika beliau menyampaikan
syarahan dan ceramah. Dengan demikian, beliau berjaya memuaskan dirinya sendiri
dan juga orang lain.’ (Al Imam-As-Syahid Hasan Al-Banna)

Jumaat, Januari 23, 2009

Sebagai RenunganIngatlah Sabda Nabi S.A.W yang secara jelas merupakan satu peringatan bagi semua umat yang mengaku diri mereka Islam dan setiap Muslim merupakan saudara mereka sebagaimana yang dipaparkan dalam video di atas:

Rasulullah S.A.W bersabda yang bermaksud:
"Sesiapa pun yang meninggalkan seorang Muslim saat kesuciannya diambil dan harga dirinya dinodai, maka Allah S.W.T akan meninggalkannya di waktu ia paling memerlukan bantuan Allah S.W.T"

JADI, JIKA KITA TIDAK INGIN DIRI KITA DILUPAI OLEH ALLAH S.W.T, MAKA JANGANLAH SEKALI-KALI KITA MELUPAKAN DAN MEMBIARKAN SAUDARA-SAUDARA SEAQIDAH KITA YANG DITINDAS DAN DIHINA!

Isnin, Januari 19, 2009AYUH KITA TERUS BERTEKAD UNTUK MEMASTIKAN KEMENANGAN ADALAH MILIK ISLAM!...INGATLAH BAHAWA SELAGI MANA UMAT ISLAM TIDAK BERSATU KITA SEMUA ADALAH BERSALAH DAN BERDOSA! AL-AQSA MILIK UMAT ISLAM BUKAN UMAT PALESTIN SAHAJA...KITA ADALAH KAUM YANG DIMULIAKAN KERANA ISLAM!!!

HIJRAH ADALAH JALAN TERBAIK KERANA IA MERUPAKAN PENGHUBUNG DI ANTARA JIHAD DAN NIAT...TIDAK ADA HIJRAH SELEPAS FATHI MAKKAH TETAPI YANG ADA ADALAH JIHAD DAN NIAT!

Hakikat Ukhwah Islamiah

Dr Abdullah Naasih ‘Ulwan dalam bukuya “al-Uhkwah al-Islamiyyah” ada menyebut:

Hakikat Ukhwah Islamiyyah pada kacamata Islam terbahagi kepada dua bahagian iaitu:

1. Hakikat yang Umum (13 perkara):

I. Memberi Salam
II. Menjawab salam.
III. Menziarahi saudara yang sakit
IV. Menghantar jenazah ke kubur.
V. Menerima jemputan atau ajakan yang munasabah seperti walimatul ‘urus.
VI. Menolong orang yang dizalimi.
VII. Mengambil perhatian terhadap nasihat seseorang kepadanya.
VIII. Sentiasa memudahkan orang lain.
IX. Menjaga aib saudara.
X. Menjauhi daripada sifat yang buruk seperti hasad, zalim, pergaduhan, menghina dan sebagainya.
XI. Berkata “yarhamukallahu” kepada orang yang bersin.
XII. Ikhlas dalam membenarkan sumpah ( iaitu bersumpah dengan nama Allah pada perbuatannya)
XIII. Menghiburkan hati saudara yang ditimpa kesusahan.

Maka yang selain daripada itu adalah termasuk apa yang disebut sebagai al-ukhwah al-laazimah, dan sumber atau prinsip kemasyarakatan yang wajib sifatnya.

Dalam hadith Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A, Rasulullah S.A.W telah bersabda: “Hak seoang Muslim ke atas Muslim yang lain ada 6 perkara: Apabila kamu berjumpanya hendaklah memberi salam ke atasnya, apabila dia memerlukanmu, maka hendaklah kamu hulurkan bantuan, apabila dia meminta nasihatmu maka hendaklah kamu menasihatinya, apabila dia bersin maka hendaklah kamu memuji Allah dan mendoakannya, apabila dia sakit, hendaklah kamu menziarahinya dan apabila dia meninggal maka turutlah menghantar jenazahnya.”

Dan diriwayatkan oleh (Syaikhan) sesungguhnya Barra’ bin ‘Azib R.A telah berkata: “Rasulullah S.A.W telah memerintahkan kami dengan tujuh perkara dan menegah kami daripada tujuh perkara: Memerintahkan kami dengan menziarahi orang yang sakit, Menghantar jenazah ke kubur, mendoakan orang yang bersin, ikhlas dalam bersumpah, menolong orang yang dizalimi, memberi salam…

2. Adapun Hakikat yang khusus:

Maka sesungguhnya ia secara pasti adalah perkara yang sangat besar, sangat mulia dan sangat penting, kerana ia berdiri di atas sifat keikhlasan yang terpilih daripada ukhwah yang asasnya adalah keimanan, kerana pilihan ini dipilih manusia untuk dirinya dan keiklasan itu adalah lambang peribadi dan akhlaknya.

Kenapa perlunya manusia mengetahui kepentingannya, hubungannya secara jelas hingga sempurna pemahamannya berkaitan hakikat ukhwah secara khusus ini.?

1. Apa yang telah kita sebutkan daripada hakikat yang umum, maka sesungguhnya hakikat yang umum ini adalah termasuk juga dengan keutamaan dalam hakikat ukhwah yang khusus.

Maka wajiblah ke atas seseorang saudara mendampingi kawan-kawannya yang benar dan memilih daripada saudaranya….iaitulah menjawab salam mereka jika mereka memberi salam kepadamu, menziarahi mereka jika mereka sakit, mengiringi mereka jika mereka meninggal dunia, wajib menerima pelawaan jika mereka mempelawa, mendoakan jika mereka bersin, membenarkan sumpah jika mereka bersumpah yang benar, menolong jika mereka dalam kesusahan, menasihati mereka jika mereka memerlukan nasihat, menghiburkan dan menenangkan hati mereka jika mereka ditimpa musibah, mengutamakan perolongan kepada mereka jika mereka memerluka pertolongan, menjaga keaiban mereka jika mereka melakukan kesalahan, menjauhi daripada segala perkara yang memudaratkan mereka baik daripada segi harta, jiwa, maruah diri dan kemuliaan di mana sahaja kamu menjumpai mereka.

2. Harus makan di rumah sahabat tanpa izin mereka.

Allah S.W.T telah berfirman dalam surah al-Nur ayat ke-61 yang bemaksud: “Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit, tidak pula bagi dirimu, makan bersama kamu atau di rumah bapakmu, rumah ibu-ibumu, rumah saudaramu yang lelaki, rumah saudara-saudaramu yang perempuan, rumah saudara bapakmu yang lelaki, rumah saudara bapakmu yang perempuan, rumah saudara ibumu yang lelaki, rumah saudara ibumu yang perempuan, di rumah yang kamu miliki kuncinya ( yang kamu uruskan), atau di rumah kawan-kawan kamu. Tidak ada halangan makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri…

Sesungguhnya ‘Ulama’ telah meletakkan satu garis paduan melalui ayat Allah S.W.T yang bermaksud: “Dan tidaklah ada halangan bagi diri kamu untuk makan bersama-sama mereka di rumah-rumah kamu.”

( Maka tidaklah perintah ini untuk manusia makan di rumah mereka, tetapi sesungguhnya yang pastinya mereka tidak makan di rumah saudara-saudara mereka, atau sahabat-sahabat mereka kecuali sebagaimana mereka makan di rumah mereka sendiri. Adapun pada asalnya, orang akan melihat secara luaran bahawa tiada keizinan untuk makan di rumah-rumah mereka) -boleh merujuk kepada tafsir surah dan ayat di atas melalui kitab tafsir Al-allamah al-Marhum Abul a’la al-Maududi.

Secara pasti melalui pemahaman ayat ini, maka harus bagi seseorang sahabat untuk makan di rumah sahabatnya, atau saudaranya, sebagaimana harus untuk makan apa sahaja di rumahnya.

Daripada apa yang dikuatkan ke atas dalil ini, al-Imam al-Qurtubi Rahimahullahutaa’la telah menyebutkan pada suasana atau contoh-contoh yang disokong pada pameran tafsir ayat ini : “Atau kawan-kawan kamu”

Telah disebutkan oleh Muhammad bin Tsauri, daripada Mua’mmar, dia telah berkata: “Aku telah masuk ke dalam rumah Qatadah maka aku melihat kurma Ruttab lalu aku memakannya”..Maka setelah itu dia berkata, apa yang kamu lakukan ini? Maka aku berkata: “Aku melihat kurma di rumah kamu, maka aku memakannya.” Maka berkata Qatadah: “Bagus kamu”, Allah S.W.T telah berfirman: “ Atau kawan-kawan kamu”
Maka berkata Mu’ammar: Aku telah berkata kepada Qatadah: “Bolehkah aku minum daripada tong ini”? Maka dia berkata: “Kamu kawanku…kenapa perlu meminta izin!”

Adalah Rasulullah S.A.W masuk ke kebun Abi Tolhah yang dinamakan (Baihara’) dan baginda minum daripada air yang baik padanya tanpa pengetahuan Abi Tolhah.

3. Haram bermusafir lebih daripada 3 hari jika musafir tersebut adalah kerana sebab individu.

Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh ( Syaikhan), Daripada Abi Ayyub R.A sesungguhnya rasulullah S.A.W telah bersabda: “Tidak dihalalkan bagi seseorang Muslim untuk meninggalkan saudaranya melebihi tiga malam baru bertemu, maka dihalangi ini dan dihalangi ini, dan sebaik-baik bagi keduanya adalah yang memulakan salam”.

Adapun jika musafir dan hijrah tersebut adalah kerana agamanya, maka harus bermusafir lebih daripada tiga malam sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

4. Bertolong-tolongan dengan saudara pada setiap perkara dan keadaan.

Sebagaimana sabda Rasulullah S.A.W: “Perumpamaan orang Muslim pada kasih-sayang, belas-kasihan, dan persaudaraan adalah sebagaimana jasad yang satu, jika sakit satu anggota, maka seluruh jasad akan tidak dapat tidur malam dan demam.”

Sabda baginda lagi: “Tidak beriman salah seorang daripada kamu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya “(riwayat Syaikhan). Pertolongan ini wajib untuk disampaikan secara berterusan daripada sudut pengorbanan harta, melepaskan daripada kemiskinan, dan bersama-sama dalam kesusahan.

Adapun pengorbanan harta adalah sebagaimana firman Allah S.W.T: “Dan mereka berkorban walaupun diri mereka berada dalam kemiskinan.”

Dan melepaskan daripada kemisikinan adalah sebagaimana sabda nabi Muhammad S.A.W yang bermaksud: “Dan Allah S.W.T sentiasa menolong hamba-Nya selagi mana hamba-Nya menolong saudaranya.”

Adapun bersama dalam kesusahan, maka rasulullah S.A.W telah bersabda yang bermaksud: “Barangsiapa yang menghiburkan seorang mu’kmin daripada satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan di dunia, maka Allah akan menghiburkan dirinya daripada satu kesusahan daripada kesusahan-kesusahan di hari kiamat…”

Antara contoh-contoh tentang perkara di atas, insyaallah penulis akan mengemukakan dua contoh daripada beberapa contoh yang disebutkan dalam buku ini.

· Telah Berkata ‘Ali bin Hussin R.A kepada seorang lelaki: “Adakah kamu masukkan tanganmu ke dalam poket seluarnya dan mengambil apa sahaja yang dikehendaki tanpa pengetahuannya?” Maka dia berkata: “tidak” , Maka berkata’Ali bin Hussin: “Maka kamu bukan saudaraku!”- Yang dimaksudkan dalam hadith ini adalah bilamana sampainya seseorang kepada tahap ukhwah yang paling atas, maka antara dia dan saudaranya tidak ada apa-apa tembok lagi di antara mereka dalam soal bertolong-tolong hingga mengambil sesuatu daripada hak sadaranya apa pengetahuannya pun tidak menjadi masalah.

· Telah datang (fathu Musalli) ke rumah salah seorang saudaranya, maka memberitahu kepada ahli rumah itu dan membuka peti harta lalu diambil apa yang dihajatinya,; lalu diberitahu oleh seorang hamba kepada tuannya tentag perkara tersebut bila dia sampai, maka dia berkata: “Sesungguhnya benarlah kamu dan kemerdekaan buat kamu untuk melihat Allah S.W.T”. Dia bergembira dengan perbuatan saudaranya itu.

5. Memaafkan kesalahan, menyembunyikan keaiban dan menjaga kehormatan.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh (Muslim) , daripada Abi Hurairah R.A sesungguhnya rasulullah S.A.W. telah bersabda: “ Tidaklah menjaga seorang hamba keaiban seorang hamba yang lain di dunia tetapi Allah S.W.T akan menjaga keaibannya di akhirat.” Di dalam riwayat yang lain: “Dan barangsiapa yang menjaga keaiban seorang Muslim maka Allah S.W.T akan menjaga keaibannya di dunia dan di akhirat..” ; dan diriwayatkan oleh (Muslim) daripada Abi Hurairah R.A, sesungguhnya Rasulullah S.A.W telah bersabda: “Adakah kamu mengetahui apakah itu kehormatan?” maka mereka berkata: “Allah dan rasul-Nya lebih mengetahui”. Maka bersabda baginda: “Menyebut olehmu perkara yang dibencinya” Disebutkan oleh sesetengah pendapat: “Adakah kamu melihat apa yang aku katakan mengenai saudaraku?” , maka bersabda baginda: “Sesungguhnya apa yang kamu katakan tentang saudaramu maka sesungguhnya kamu mengumpatnya dan sekiranya bukan tentangya maka kamu telah menipunya.”

Hadith di atas menerangkan kepada kita bahawa seseorang lelaki tidak boleh memperkatakan mengenai keburukan saudaranya secara rahsia atau tanpa pengetahuannya dan menggelarkannya dengan gelaran yang dibencinya, memperkatakan keaiban jika bertemunya, dan menyebut tentang kehormatannya dengan sikap yang buruk (celaan)…
Maka apabila melihat keaiban seseorang saudara maka janganlah menceritakannya, dan janganlah disebutkan di hadapan manusia, bahkan hendaklah dia merahsiakannya, dan menasihatinya dengan nasihat yang terbaik yang kamu sampaikan, kerana nasihat itu adalah di antara setiap manusia; Dan menceritakan keburukan orang yang telah mati dihadapan orang ramai itu sebahagian daripada al-Taubikh, serta membuka aib bagi seseorang saudara yang dinasihati itu.

Semoga dirahmati Allah S.W.T bagi orang yang menukilkan syair ini:

Kamu menyengajakan nasihatmu dengan diriku seorang,
Dan menjauhkan nasihat untukku kepada jemaah,
Sesungguhnya nasihat itu satu cabang,
Daripada al-Taubikh itu tidak aku redha mendengarnya,

Dan tidak syak lagi bahawa sesugguhnya nasihat itu bila mana ikhlas kerana Allah S.W.T, maka mereka akan rahsiakannya (iaitu daripada membuka kesalahan orang yang dinasihati kepada orang ramai): dan itulah jawapan yang pasti bagi orang yang dinasihati sebagaimana diterangkan sebelum ini, dan sebagaimana yang telah diterangkan dalam surah al-Ikhlas yang bermaksud: “ Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh; dan bertolong-tolonglah pada kebenaran dan bertolong-tolonglah pada kesabaran”

Semoga dengan sedikit terjemahan dan ringkasan yang telah disediakan oleh penulis daripada kandungan asal buku ini yang bertajuk “al-Ukhwah al-Islamiyyah” buah karya penulis yang tidak asing lagi iaitu Dr Abdullah Nasih Ulwan yang merupakan pensyarah Pengajian Islam, Jami’ah Malik bin Abdul Aziz di Jeddah ini, akan memberikan kita semua satu panduan yang sangat berguna dalam merapatkan lagi ukhwah di antara kita serta dapat mengetahui apakah hakikat sebenar Ukhwah Islamiyyah yang perlu ada dalam setiap jiwa umat Islam yang telah diikat dengan ikatan Aqidah yang begitu murni.

Akhirnya sebelum penulis mengakhiri tulisan ini, penulis ingin mengemukakan kembali pertanyaan yang telah dikemukakan kepada Dr Yusuf Qardhawi tentang keadaan umat Islam yang begitu teruk ditindas oleh Yahudi yang jumlahnya lebih kecil berbanding dengan bilangan Negara dan umat Islam yang begitu besar jumlahnya…Maka apakah jawapan beliau…Kerana Negara umat Islam yang banyak itulah yang meyebabkan uma Islam terus jatuh dan ditindas. Jika Negara Islam adalah satu dan umatnya bersatu di bawah satu pemeritahan seperti yang pernah berlaku dalam sejarah umat Islam sebelum ini, maka umat Islam tidak akan jadi seperti hari ini!. Ayuh sahabat-sahabat, kita terus membantu dan medoakan semampu kita demi kesejateraan dan keteguhan hati saudara seAqidah kita di Palestin khususnya dan di seluruh dunia ummnya..Hanya orang yang megetahui hakikat sebenar Aqidah Islamiyyah aka merasai betapa berharganya saudara-saudara mereka….AYUH, KITA TERUS BERSAMA-SAMA DALAM PERJUANGAN PEMBEBASAN DAN KEADILAN…TAKBIR!!!

Sabtu, Januari 17, 2009

PROFIL PERIBADI MUSLIM


1. Salimul Aqidah. Aqidah yang bersih (salimul aqidah) merupakan sesuatu yang sepatutnya ada pada setiap muslim. Dengan aqidah yang bersih, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Swt dan dengan ikatan yang kuat itu dia tidak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuan-Nya. Dengan kebersihan dan kemantapan aqidah, seorang muslim akan menyerahkan segala perbuatannya kepada Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya: 'Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku, semua bagi Allah Tuhan semesta alam' (QS 6:162).
Karena memiliki aqidah yang salim merupakan sesuatu yang amat penting, maka dalam da'wahnya kepada para sahabat di Makkah, Rasulullah Saw mengutamakan pembinaan aqidah, iman atau tauhid.


2. Shahihul ibadah.Ibadah yang benar (shahihul ibadah) merupakan salah satu perintah Rasul saw yang penting, dalam satu haditsnya; beliau menyatakan: 'shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat.' Dari ungkapan ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap peribadatan haruslah merujuk kepada sunnah Rasul Saw yang berarti tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan.

3. Matinul Khuluq.Akhlak yang kukuh (matinul khuluq) atau akhlak yang mulia merupakan sikap dan prilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan makhluk-makhluk-Nya. Dengan akhlak yang mulia, manusia akan bahagia dalam hidupnya, baik di dunia apalagi di akhirat.
Karena begitu penting memiliki akhlak yang mulia bagi umat manusia, maka Rasulullah Saw ditutus untuk memperbaiki akhlak dan beliau sendiri telah mencontohkan kepada kita akhlaknya yang agung sehingga diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman yang artinya: 'Dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki akhlak yang agung' (QS 68:4).

4. Qowiyyul Jismi.Kekuatan jasmani (qowiyyul jismi) merupakan salah satu sisi peribadi muslim yang harus ada. Kekuatan jasmani berarti seorang muslim memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal dengan fisiknya yang kuat. Shalat, puasa, zakat dan haji merupakan amalan di dalam Islam yang harus dilaksanakan dengan fisik yang sehat atau kuat, apalagi perang di jalan Allah dan bentuk-bentuk perjuangan lainnya.
Oleh karena itu, kesiatan jasmani harus mendapat perhatian seorang muslim dan pencegahan dari penyakit jauh lebih utama daripada pengobatan. Meskipun demikian, sakit tetap kita anggap sebagai sesuatu yang wajar bila hal itu kadang-kadang terjadi, dan jangan sampai seorang muslim sering sakit. Karena kekuatan jasmani juga termasuk yang penting, maka Rasulullah saw bersabda yang artinya: 'Mu'min yang kuat lebih aku cintai daripada mu'min yang lemah' (HR. Muslim).

5. Mutsaqqoful Fikri.Intelek dalam berfikir (mutsaqqoful fikri) merupakan salah satu sisi peribadi muslim yang penting. Karena itu salah satu sifat Rasul adalah fatonah (cerdas) dan Al-Qur'an banyak mengungkap ayat-ayat yang merangsang manusia untuk berpikir, misalnya firman Allah yang artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang, khamar dan judi. Katakanlah: 'pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.' Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'Yang lebih dari keperluan.' Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir (QS 2:219).
Di dalam Islam, tidak ada satupun perbuatan yang harus kita lakukan, kecuali harus dimulai dengan aktiviti berfikir. Karenanya seorang muslim harus memiliki wawasan keislaman dan keilmuan yang luas. Dapat kita bayangkan, betapa bahayanya suatu perbuatan tanpa mendapatkan pertimbangan pemikiran secara matang terlebih dahulu.
Oleh karena itu Allah mempertanyakan kepada kita tentang tingkatan intelektualitas seseorang sebagaimana firman-Nya yang artinya: Katakanlah: "samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui?", sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran (QS 39:9).

6. Mujahadatul Linafsihi.Berjuang melawan hawa nafsu (mujahadatul linafsihi) merupakan salah satu kepribadian yang harus ada pada diri seorang muslim, karena setiap manusia memiliki kecenderungan pada yang baik dan yang buruk. Melaksanakan kecenderungan pada yang baik dan menghindari yang buruk amat menuntut adanya kesungguhan dan kesungguhan itu akan ada manakala seseorang berjuang dalam melawan hawa nafsu.
Oleh karena itu hawa nafsu yang ada pada setiap diri manusia harus diupayakan tunduk pada ajaran Islam, Rasulullah Saw bersabda yang artinya: Tidak beriman seseorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa (ajaran islam) (HR. Hakim).

7. Harishun Ala Waqtihi.Pandai menjaga waktu (harishun ala waqtihi) merupakan faktor penting bagi manusia. Hal ini karena waktu itu sendiri mendapat perhatian yang begitu besar dari Allah dan Rasul-Nya. Allah Swt banyak bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan menyebut nama waktu seperti wal fajri, wad dhuha, wal asri, wallaili dan sebagainya.
Allah swt memberikan waktu kepada manusia dalam jumlah yang sama setiap, yakni 24 jam sehari semalam. Dari waktu yang 24 jam itu, ada manusia yang beruntung dan tak sedikit manusia yang rugi. Karena itu tepat sebuah semboyan yang menyatakan: 'Lebih baik kehilangan jam daripada kehilangan waktu.' Waktu merupakan sesuatu yang cepat berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi.
Oleh karena itu setiap muslim amat dituntut untuk memanaj waktunya dengan baik, sehingga waktu dapat berlalu dengan penggunaan yang efektif, tak ada yang sia-sia. Maka diantara yang disinggung oleh Nabi Saw adalah memanfaatkan momentum lima perkara sebelum datang lima perkara, yakni waktu hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, rehat sebelum sibuk dan kaya sebelum miskin.

8. Munazhzhamun fi Syuunihi.Teratur dalam suatu urusan (munzhzhamun fi syuunihi) termasuk kepribadian seorang muslim yang ditekankan oleh Al-Qur'an maupun sunnah. Oleh karena itu dalam hukum Islam, baik yang terkait dengan masalah ubudiyah maupun muamalah harus diselesaikan dan dilaksanakan dengan baik. Ketika suatu urusan ditangani secara bersama-sama, maka diharuskan bekerjasama dengan baik sehingga Allah menjadi cinta kepadanya.
Dengan kata lain, suatu urusan dikerjakan secara profesional, sehingga apapun yang dikerjakannya, profesionalisme selalu mendapat perhatian darinya. Bersungguh-sungguh, bersemangat dan berkorban, adanya penerusan dan berilmu pengetahuan merupakan diantara yang mendapat perhatian secara serius dalam menunaikan tugas-tugasnya.

9. Qodirun Alal Kasbi.Memiliki kemampuan usaha sendiri atau yang juga disebut dengan kekuasaan (qodirun alal kasbi) merupakan ciri lain yang harus ada pada seorang muslim. Ini merupakan sesuatu yang amat diperlukan. Mempertahankan kebenaran dan berjuang menegakkannya baru boleh dilaksanakan bilakala seseorang memiliki kekuasaan, terutama dari segi ekonomi. Tak sedikit seseorang mengorbankan prinsip yang telah dianutnya karena tidak memiliki kemandirian dari segi ekonomi. Kareitu pribadi muslim tidaklah mesti miskin, seorang muslim boleh saja kaya raya bahkan memang harus kaya agar dia bisa menunaikan haji dan umrah, zakat, infaq, shadaqah, dan mempersiapkan masa depan yang baik. Oleh karena itu perintah mencari nafkah amat banyak di dalam Al-Qur'an maupun hadits dan hal itu memiliki keutamaan yang sangat tinggi.
Dalam kaitan menciptakan kekuasaan inilah seorang muslim amat dituntut memiliki keahlian apa saja yang baik, agar dengan keahliannya itu menjadi sebab baginya mendapat rizki dari Allah Swt, karena rizki yang telah Allah sediakan harus diambil dan mengambilnya memerlukan skill atau ketrampilan.

10. Nafi'un Lighoirihi.Bermanfaat bagi orang lain (nafi’un lighoirihi) merupakan sebuah tuntutan kepada setiap muslim. Manfaat yang dimaksud tentu saja manfaat yang baik sehingga dimanapun dia berada, orang disekitarnya merasakan keberadaannya karena bermanfaat besar. Maka jangan sampai seorang muslim adanya tidak menggenapkan dan tidak adanya tidak mengganjilkan. Ini berarti setiap muslim itu harus selalu berpikir, mempersiapkan dirinya dan berupaya semaksima agar dapat bermanfaat dalam hal-hal tertentu sehingga jangan sampai seorang muslim itu tidak bisa mengambil peranan yang baik dalam masyarakatnya.
Dalam kaitan inilah, Rasulullah saw bersabda yang artinya: sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain (HR. Qudhy dari Jabir).

Demikian secara umum profil seorang muslim yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits, sesuatu yang perlu kita renungkan pada diri kita masing-masing. Semoga dengan sedikit panduan yang ada melalui artikel di atas, kita akan mampu untuk membina jiwa yang teguh serta menjadi muslim yang diterima di sisi Rabul Jalil insyaallah.

Selasa, Januari 13, 2009YA ALLAH...SELAMATKANLAH SAUDARA SEAQIDAH KAMI...KURNIAKANLAH KEPADA MEREKA JIWA YANG TEGUH, KEIMANAN YANG KUKUH, PERKUATKAN HAIT-HATI MEREA DAN NAUNGILAH MEREKA DENGAN RAHMATMU SERTA JADIKAN MATI MEREKA MATI SYAHID..AMIIN.

Sabtu, Januari 03, 2009

Mengapa kamu menangis?

Syeikh Syed Ramadhan al-Buti pernah bercerita kepada pelajar-pelajarnya:

Dalam sebuah hikayat Arab ada diceritakan bahawa pada suatu ketika tinggalah pokok-pokok yang tubuh meliar di dalam hutan. Di kalangan pokok-pokok ini, ada pokok-pokok yang masih muda dan kecil serta ada sebatang pokok yang sudah tua yang menjadi penghulu di dalam hutan tersebut serta sering dirujuki oleh pokok-pokok yang muda ini...


Pada suatu hari, sebilah mata kapak telah jatuh betul-betul dihadapan kumpulan pokok-pokok yang kecil ini...lalu pokok-pokok yang masih kecil dan muda jiwanya ini menangis teresak-esak kerana mengenangkan nasib mereka yang mungkin akan ditebang oleh mata kapak tersebut. Maka, mereka yang berada dalam keadaan kebimbangan itu lantas menceritakan segala peristiwa yang berlaku di hadapan mata mereka itu kepada pokok yang paling tua tersebut.

Maka pokok yang tua ini dengan tenang berkata: "Hai anak-anakku, mengapa kamu menangis..harusnya kamu tenang dan berfikiran waras dengan apa jua keadaan yang berlaku di sekeliling kamu. Jika kamu tidak memberikan batang-batangmu untuk dijadikan batang kepada bilah mata kapak itu, masakan ia akan mampu untuk mengapa-apakan kamu!"

Teman-teman yang dirahmati Allah S.W.T sekelian,walaupun cerita di atas ringkas, namun ianya mengandungi mesej yang sangat jelas berkaitan kepentingan sifat kerjasama di antara manusia khusunya umat Islam..Jelasnya, jika kita memahami secara jelas konsep kerjasama tersebut, maka kita tidak akan memandang ringan dengan keadaan Umat Islam yang berlaku sekarang...bayangkan ,lebih 400 lebih telah syahid dan 2000 lebih telah cedera di Palestin!. Jumlah ini bukan sedikit kawan-kawan! malahan kerakusan anjing-anjing Yahudi dan Esrael ini bakal terus membara untuk meratah kehidupan dan keamanan saudara-saudara kita di sana. Bayangkan jika yang terkorban itu keluarga dan sanak-saudara kita, bagaiman kesedihan yang mungkin ditanggung oleh kita...tetapi kita masih diberi peluang untuk merasai sedikit nikmat di dunia da hikmah yang tersirat daripadanya agar kita tidak melupai saudara seislam kita di sana khususnya dan di seluruh dunia umumnya sebaimana kita tidak melupai keluarga kita sendiri.

Dalam coretan yang ringkas ini, penulis ingin mengajak diri penulis dan teman-teman agar kita semua menolak dengan sekerasnya-kerasnya sebarang bentuk kerjasama kita dengan mereka walaupun dengan menggunakan sedikit daripada kewangan kita untuk membeli dan makan produk mereka apatah lagi sumbangan batah tubuh kita untuk mereka. Ingatlah walaupun sedikit sumbangan kita tetap akan memberikan kemampuan kepada mereka untuk memusnahkan kita semua. Ambillah juga cerita ini sebagai motivasi untuk terus membantu saudara seAqidah kita. Sesungguhnya Islam itu pasti tidak akan memudaratkan dan dimudaratkan serta Islam pasti akan akan MENANG AKHIRNYA!.Sabda nabi S.A.W yang bermaksud: "Doa' itu kepala kepada 'Ibadah" dan sabda nabi yang bermaksud: "Sesiapa yang berpagi-pagi dan tidak mengambil berat kepentingan saudaranya maka ia bukan daripada kalangan mereka" dalam riwayat yang lain dinyatakan "sesiapa yang malamnya tidak mengambil berat kepentingan saudaranya maka bukan daripada kalngan mereka"..Doa' itu juga senjata yang paling ampuh bagi orang mukmin. Amiin ya Rabbal A'lamiin...SEMOGA LAKNAT ALLAH DAN KEHINAAN TERUS MENIMPA ISRAEL DAN SEKUTUNYA!!! AYUH BOIKOT BARANGAN ISRAEL!!!

Selamatkan Kutub Sittah

Selamatkan Kutub Sittah

Pimpinan PMRAM

Pimpinan PMRAM

Ayuh Meriahkannya

Ayuh Meriahkannya

Ingin Menjadi Usahawan Berjaya..Klik sini!

Renungan

A song for gaza

Untukmu Palestin!

Pertahankan Hak Kita

Pertahankan Hak Kita

Pertahankan Hak Kita

Pertahankan Hak Kita