;

Ahad, Jun 07, 2009

Bicara kepimpinan


Kepimpinan atau al-Qiyadah merupakan satu konsep yang sangat penting untuk dihayati dan diketahui oleh setiap manusia yang diberikan panduan iman dan akal oleh Allah S.W.T di atas muka bumi ini..Jelas, tidak lain dan tidak bukan adalah kerana Allah S.W.T telah jadikan kita sebagai makhluk yang mendapat jolokan sebaik-baik ciptaan di atas muka bumi.

Cukuplah kita teliti pada akal fikiran yang dikurniakan oleh Allah S.W.T, maka ianya sudah mampu membuktikan bahawa kita adalah sebaik-baik makluk ciptaan yang Allah S.W.T jadikan.

Firman Allah S.W.T secara jelas di dalam surah al-Tiin ayat 4 yang bermaksud:

"Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya" .
Secara fitrahnya, Allah S.W.T tidak pernah membiarkan umat manusia berada dalam keadaan yang boleh disebutkan oleh penulis sebagai hidup tanpa arah tujuan kerana itu hanya akan membinasakan kehidupan manusia itu sendiri..Tetapi lebih daripada itu, Allah S.W.T telah membekali kehidupan manusia di atas muka bumi ini dengan panduan atau perlembagaan hidup untuk memandu kehidupan manusia seluruhnya ke jalan yang benar dan mengikuti kehendak Allah S.W.T yang maha mengetahui segala-galanya.

Penulis ingin mengajak teman-teman sekelian merenung beberapa persoalan sebentar…siapakah yang paling mengetahui tentang kehidupan kita dan perkara yang kita inginkan dalam hidup ini? Dalam ertikata yang mudah keperluan hidup kita ini, siapakah yang paling mengetahui tentangnya?

Mungkin ada yang beranggapan bahawa ibu kita, atau mungkin ayah kita, atau mungkin keluarga kita, atau juga mungkin teman-teman kita yang berada bersama-sama kita pada setiap ketika…yang paling mengetahui tentang diri kita sendiri.

Penjelasan di atas memungkinkan kita mampu memberi jawapan yang pasti setelah kita faham konsep kehambaan sewaktu kita menjalani kehidupan di atas muka bumi ini.Ya…Allah S.W.T jualah jawapan yang paling tepat terhadap persoalan di atas.

Mari kita ambil sedikit perumpamaan. Jika kita makan sebiji kuih atau sekeping biskut yang sedap, adakah kita mampu mengetahui apakah ramuan yang digunakan untuk membuatnya.Tentulah si pembuat kuih atau biskut tersebut yang lebih mengetahui tentangnya..Begitu juga Allah S.W.T, tuhan yang telah mencipta manusia daripada tiada kepada ada, maka tentulah tidak syak lagi Allah S.W.T. yang paling mengetahui tentang kehidupan manusia seluruhnya.

Oleh kerana, Allah S.W.T yang mencipta kita untuk memakmurkan muka bumi ini.maka, Allah S.W.T maha mengetahui apakah keperluan yang terbaik untuk membantu manusia hidup secara bersistem...maka Allah S.W.T telah menyediakan manusia dengan al-Quran untuk menjadi panduan hidup di atas muka bumi ini.

Bagi sesetengah golongan manusia yang tidak diberi Hidayah mahupun Taufiq oleh Allah S.W.T, maka kehidupan mereka hanya berasaskan akal fikiran dan logik akal mereka semata-mata. Oleh sebab itu, banyak perkara yang akan menjerumuskan mereka ke lembah kebinasaan sendiri.

Allah S.W.T telah memperlihatkan sifat-sifat yang buruk pada dua ekor bintang yang haram bagi orang Islam iaitu Khinzir dan Anjing..Inilah hikmahnya mengapakah kedua-dua binatang ini daharamkan oleh Allah S.W.T umat Islam yang beriman. Penulis pernah mendengar kisah perjalanan Syeikh Muhammad Abduh ke Eropah pada zamannya serta ditanya oleh golongan-golongan kafir di sana mengapakah orang Islam tidak memakan Khinzir sedangkan menurut mereka, daging Khinzir adalah daging yang mempunyai rasa paling sedap di dunia…Kita mungkin boleh mengambil Ibrah atau pengajaran di sini dengan keumuman lafaz atau pengkhususan sebabnya. Syeikh Muhammad Abduh dengan kebijakan mantiqnya meminta diletakkan 2 ekor khinzir jantan dan seekor khinzir betina di dalam sebuah sangkar..Maka, apakah yang berlaku?

Jika kita memerhatikan binatang lain seperti ayam dan sebagainya pasti mempertahankan pasangannya jika ada yang ingin menganggu hingga kadangkala sanggup mengorbankan diri mereka sendiri..Namun sifat itu tidak ada pada Khinzir. bahkan mereka saling tolong-menolong untuk melaksanakan hubungan dengan Khinzir betina tadi.

Maka, lihatlah natijah yang berlaku terhadap fenomena seks bebas yang berleluasa di Eropah hinggakan satu ketika dahulu memunculkan bala yang sangat payah dan sukar diubati iaitu AIDS..Inilah punca apabila tiada panduan yang digunakan dalam kehidupan.

Begitu juga jika kita mengambil pengajaran daripada sudut umum lafaznya, kita akan melihat kebanyakan golongan paderi tidak berkahwin..Maka, apabila mereka bertanyakan kepada ulama’-ulama’ Islam bahawa daging Khinzir adalah yang paling sedap di dunia, maka dijawab oileh ulama’-ulama’ Islam dengan mantiq pemikiran yang cukup cantik iaitu, bukan daging Khinzir yang paling sedap di dunia, tetapi daging perempuanlah yang paling sedap di dunia . Ia bermaksud bahawa , Allah S.W.T telah menyediakan perkahwinan sebagai satu ibadah yang penuh kenikmatan untuk umat yang memahami Islam dan ajarannya yang syumul.

Inilah gunanya panduan iaitu Al-Quran dan al-Sunnah dan lihatlah bagaimana Allah S.W.T mengatur perjalanan hidup manusia dengan panduan hidup serta membandingkannya dengan segolongan manusia lagi yang tidak beriman untuk menjadi pengajaran dan Ibrah yang sangat berguna bagi seluruh umat manusia.

Pereumpamaan ini sangat jelas jika kita umpamakan seperti barang-barang keperluan atau kehendak yang kita beli dan gunakan…ambil saja contoh sebuah mesin basuh…jika tidak disediakan oleh pengeluar syarikat mesin masuh tersebut dengan manual user atau buku panduan penggunaannya, mana mungkin mesin tersebut boleh digunakan denagn baik, malah mungkin akan mengalami kerosakan lebih cepat daripada tempoh yang diberikan…mudah bukan?

Maka,Allah S.W.T yang maha mengetahui tentang hamba-Nya jugalah yang menyediakan bagi setiap umat manusia dengan seorang rasul yang menjadi penunjuk jalan atau pemudah cara bagi manusia untuk memahami isi kandungan yang termaktub dalam al-Quran dan al-Sunnah itu tadi…Mana mungkin kita akan bisa memahami dengan baik isi kandungan al-Quran itu tanpa seorang rasul pilihan Allah S.W.T daripada kalangan manusia yang juga memahami kehidupan manusia itu sendiri sendiri baik daripada sudut kehidupannya, pergaulannya, cara beribadahnya dan lain-lain. Itulah juga hikmahnya, mengapa seorang rasul itu tidak diangkat daripada kalangan Malaikat ataupun jin kerana mereka tidak memahami selok-belok kehiudupan manusia itu sendiri.

Secara jelas, rasul inilah sebagai pemimpin yang terbaik dalam memandu kehidupan manusia untuk hidup sebagai seorang Muslim sejati serta menjadikan taqwa sebagai pakaian yang terbaik dalam kehidupan.

Firman, Allah S.W.T dalam surah al-A’raf ayat yang ke-26 yang bermaksud:

“ Hai anak Adam (umat manusia), Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepadamu Pakaian untuk menutup auratmu dan Pakaian indah untuk perhiasan. dan Pakaian takwa ( selalu bertakwa kepada Allah.) Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.”
Berbalik kepada soal kepimpinan yang penulis sebutkan di awal tulisan tadi, penulis berminat untuk mengungkapkan intisari ringkas sebagai tasawwur al-Qiyadah atau gambaran konsep kepimpinan melalui penjelasan Al-Fadhil Jamal Hasan Sa’ad Madiy dalam bukunya al-Qiuadah al-Muassirah ataupun Kepimpinan Islam yang berkesan dan berpengaruh.

Secara umun, beliau telah mengungkapkan dengan baik bahawa al-Qiyadah atau konsep kepimpinan adalah satu keperluan yang menjadi fitrah dalam kehidupan manusia.
Cuba kita membayangkan satu bentuk kehidupan yang tidak ada kepimpinan padanya,atau hanya hidup berpandukan hati maisng-masing tanpa ada satu panduan khusus. Tentunya akan pincang bukan,

Lihatlah bagaimana Saidina Umar al-Khattab mengungkapkan satu rangkaian kehidupan yang berkempimpinan sebagai rangkaian yang membentuk satu jamaah atau kelompok yang kuat dan teguh.

“Tiada Islam tanpa jamaah, Tiada jamaah tanpa al-Qiyadah atau kepimpinan, Dan tiada kepimpinan tanpa ketaatan”

Inilah tiga asas penting yang digariskan oleh seorang khlifah atau juga seorang pemimpin yang melihat Ummah melalui kacamata sebuah kepimpinan Islam..Kita sepatutnya melahirkan rasa kagum dan takjub kepada Rasulullah S.A.W bagaiamana baginda memimpin Ummah hingga Islam bertapak dengan kuat di seluruh dunia. Jika rasulullah S.A.W berdakwah tanpa adanya prinsip pada zaman baginda, tentunya Islam yang ada pada hari ini juga tiada prinsip...Namun, baginda adalah rasulullah S.A.W, seorang kekasih Allah S.A.W yang penuh dengan sifat tegas, berprinsip dan amanah hingga diakui dan diiktiraf oleh lawan dan juga kawan..Prinsip yang ingin penulis maksudkan di sini adalah dasar perjuangan itu sendiri..Rasulullah S.A.W tidak pernah berjuang atas dasar pangkat, darjat, material, bangsa dan sebagainya..bahkan, baginda menerima amanah pemimpin tersebut dengan penuh rasa kehambaan dan ketaqwaan...Maka, daripada sinilah lahirnya prinsip, dan prinsip itu tidak sama sekali mempunyai kepentingan diri tetapi hanya untuk Islam sahaja.

Konsep kepimpinan yang baik serta mengikut acuan Islam sendiri telah dijelaskan oleh Allah S.W.T di dalam al-Quran yang mulia.

Firman Allah S.W.T di dalam surah al-Nahl ayat 36 yang bermaksud:

”Dan sungguhnya kami Telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut[Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t.] itu", Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang Telah pasti kesesatan baginya[Thaghut ialah syaitan dan apa saja yang disembah selain dari Allah s.w.t.] Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).”

Allah S.W.T berfirman lagi di dalam surah surah al-Nisaa’ ayat 65 yang bermaksud:

”Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.

Secara jelas, konsep kepimpinan dalam Islam adalah berkisar kepada tugas dakwah rasul dalam menyampaikan risalah Islam serta berterusan umpama rantai-rantai yang bersambung hingga ke hari ini dan terus menggerakkan roda Islam itu saendiri.

Tugas dakwah itu juga bermula daripada pembinaan Fardu al-Muslim atau individu Muslim sebagaimana yang telah dilakukan oleh rasulullah S,A.W dalam membina sakhsiah dan peribadi para sahabat baginda. Seterusnya diikuti dengan Bait al- Muslim atau rumahtangga Islam yang akan memperkemaskan lagi tugas dakwah tersebut. Daripada Bait al-Muslim itu, maka lahirlah Mujtama’ al-Muslim atau masyarakat Muslim yang mana hidup berpandukan nilai-nilai dan asas-asas Islam yang kukuh..Setelah masyarakat Muslim itu wujud dan terbina dalam kehidupan, maka proses seterusnya adalah membina Daulah Islamiah atyau negara Islam yang sering diimpi-impikan oleh seluruh aktivis Islam di seluruh negara yang sedang bergiat aktif pada masa ini. Akhirnya, setelah Daulah Islamiah itu wujud, maka ianya akan merealisasikan semula sistem Khilafah yang pernah berkuasa pada zaman kegemilangan Islam satu ketika dahulu sebelum jatuh pada 1924 masihi yang lalu pada zaman Khilafah Turki Uthmaniyyah.

Pentingnya al-Qiyadah ini adalah kerana ianya akan membina satu sistem yang mengurus kehidupan manusia secara terbaik. Bukan sahaja dalam organisasi yang besar seperti sesebuah negara dan sebagainya sahaja yang memerlukan al-Qiyadah, bahkan hendak keluar bermusafir sekalipun perlu mempraktikkan konsep kepimpinan ini.

Rasulullah S.A.W bersabda dalam sebuah hadith riawayat Abu Daud yang bermaksud:

”Jika tiga orang keluar dalam satu perjalanan, maka hendaklah mengangkat salah seorang daripadanya menjadi pemimpin”
Secara jelasnya, konsep al-Qiyadah ini sangat dipentingkan oleh Ulamak-ulamak Islam sendiri, bahkan mereka melihatnya sebagai satu komponen yang berkaitan dan saling melengkapi agama atau al-Diin itu sendiri.

Imam al-Ghazali sendiri menjelaskan sesungguhnya Agama dan polittik itu adalah dua elemen yang berkembar dan tidak boleh dipisahkan..

Dalam menjelaskan perkara ini lagi, Syeikh Jamal telah memetik kalam Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Siasah al-Syar’iah yang mana Ibnu Taimiyah menjelaskan bahawa:

”Wajib diketahui bahawa mentadbir perkara manusia termasuk kewajipan agama teragung, bahkan agama tidak bernilai tanpanya. Sesungguhnya kemaslahatan umat manusia hanya akan dicapai dengan sempurna melalui perkumpulan, kerana anatara satu sama lain saling memerlukan. Dan ketika berklumpul, mereka harus memliki pemimpin.”
Kepentingan inilah yang telah mengangkat kepimpinan sebagai sebuah konsep yang lahir dengan tema yang cukup relevan sejak zaman nabi Muhammad S.A.W. lagi..Sirah telah mengajar kita bahawa kewafatan rasulullah S.A.W terus disambut dengan perlantikan khalifah Islam yang baru sebagai tanda mengangkat konsep kepimpinan di temapat yang tinggi dalam Islam. Para sahabat mungkin boleh sahaja untuk menangguhkan hingga ke satu masa kerana masih lagi bersedih dengafn kewafatan baginda tetapi mereka tidak melakukannya.

Penulis sebenarnya tertarik bila mana Syeikh Jamal menyebutkan dua bentuk al-Qidayah yang boleh menjadi asas kepada sesuah kepimpinan itu sendiri iaitu al-Qiyadah al- Tarbawiyyah. Konsep kepimpinan ini lebih kepada pembentukan sakhsiah ataupun rohaniah seseorang pemimpin itu. Dengan program tarbiyyah yang berkesan, maka pemimpin yang akan lahir bukan sahaja berjiwa pengajar atau Muallim tetapi juga pendidik yang mendidik untuk mengenal Allah S.W.T. atau Murrabi. Inilah yang telah ditunjukkan oleh rasulullah S.A.W dalam kehidupan baginda sehari-harian sebagaimana kalam baginda yang mulia :

”Sesungguhnya Allahlah yang menjadikan adab bagiku, dan memperelokkan tingkah lakuku”.

Yang kedua adalah al-Qiyadah al-Muassirah. Maka, bertepatan juga dengan tajuk buku ini, sebuah kepimpinan yang berpengaruh serta berkesan mampu untuk memberikan satu natijah yang baik dengan sesebuah kepimpinan itu sendiri.

Satu ungkapan yang menarik berbunyi: ”Berkhutbah dan berbicaralah dengan manusia mengikut kadar fikiran dan akal mereka.”

Sesetengah orang telah meletakkan persepsi yang sedikit silap kepada sesebuah kepimpinan. Mereka menganggap, kepimpinan adalah wibawa, kekuasaan, perlu dituruti semua kata-katanya serta semua orang yang dipimpimnya tidak boleh menegur kesilapannya. Ini bukan nilaian yang tepat terhadap konsep kepimpinan itu sendiri. Lihat sahaja kepada ungkapan Saidina Abu Bakar al-Siddiq r.a. ketika masna beliau menggantikan rasulullah S.A.W sebagai khalifah Islam yang pertama. Beliau menyatakan:

”Taatilah aku selagi mana aku mentaati Allah S.W.T. dan jika aku tidak tidak mentaati Allah S.W.T., maka kalian tidak wajib mentaati dan mengikutiku.”

Perhatikan kejujuran dan keikhlasan seorang pemimpin yang hatinya telah menerima tarbiyyah Islam serta penuh dengan Ubudiyyah kepada Allah S.W.T. Beliau tidak sama sekali menjadikan kepimpinan sebagai satu bentuk kemuliaan bagi beliau bahkan sebagai satu bebanan atau Taklifan yang perlu dilaksanakan dengan penuh amanah kepada Allah S.W.T.

Bagaimana pada satu ketika telah datang seorang lelaki dalam keadaan gementar kepada Rasulullah S.A.W yang menjadi pemimpin, maka rasulullah S.A.W. telah bersabda kepada lelaki tersebut:

”Tenangkan dirimu! Kerana sesungguhnya aku bukan seorang raja, namun aku hanyalah seorang anak perempuan yang biasa memakan dendeng (daging kering)”

Alangkahnya indahnya jika konsep sebegini dipraktikkan oleh setiap pemimpin yang ada pada hari ini, nescaya keamanan dan kemakmuran akan terjalin dengan baik di atas muka bumi ini. Sebab itulah zaman yang paling baik sebagaimana yang dinyatakan oleh rasulullah S.A.W. adalah zaman baginda sendiri kerana berbanding pada zaman kita pada hari ini, pengamalan Islam lahir begitu teguh di kalangan para sahabat yang menerima tarbiyyah secara langsung daripada rasulullah S.A.W. dan rasulullah S.A.W. sendiri menerima tarbiyyah daripada Allah S.W.T.

Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud:

”Sebaik-baik kurun adalah kurunku. Kemudian apa yang selepas itu. Kemudian apa yang selepas itu.”
Maka, secara kesimpulannya, Para ulama’ telah meletakkan satu nilai yang tersendiri kepada kepimpinan itu bahawa kejayaan sesebuah kepimpinan adalah bergantung kepada kemampuan menimbulkan kesan dan pengaruh yang timbal balik di antara pemimpin dan pengikut. Inilah intisari yang terhasil melalui kepimpinan yang cemerlang. Oleh kerana al-Qiyadah berperanan besar untuk melaksanakan proses menegakkan Islam di atas muka bumi ini, dan menjalankan politik di atas muka bumi dengannya, maka ianya kembali kepada ungkapan Saidina Umar tadi bahawa kepimpinan yang bergerak di peringkat pemimpin itu sendiri serta peranan dalam bentuk ketaatan yang di mainkan oleh rakyat untuk menyokong kepimpinan tersebut akan menjadi tiang yang kukuh dan teguh untuk terus menyokong jemaah kaum Muslimin yang tertegak di atas muka bumi ini.

Firman Allah S.W.T dalam surah al-Imram ayat 104 yang bermaksud:

”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar[Ma'ruf: segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.]; merekalah orang-orang yang beruntung.”

Wallahua’lam..Sekian, Bebaskan dirimu daripada cengkaman nafsu!

Tiada ulasan:

Selamatkan Kutub Sittah

Selamatkan Kutub Sittah

Pimpinan PMRAM

Pimpinan PMRAM

Ayuh Meriahkannya

Ayuh Meriahkannya

Ingin Menjadi Usahawan Berjaya..Klik sini!

Renungan

A song for gaza

Untukmu Palestin!

Pertahankan Hak Kita

Pertahankan Hak Kita

Pertahankan Hak Kita

Pertahankan Hak Kita