;

Rabu, Ogos 26, 2009

Menghayati Taqwa.


Apakah persepsi kita apabila mendengar istilah Taqwa..apakah akan timbul satu perasaan yang lain apabila kita menghayati istilah ini…Ayuh bersama kita menghayatinya.

Bagi penulis…Taqwa sukar untuk diertikan dengan kata-kata...kerana ianya mempunyai maksud yang cukup tersirat dan nilai yang cukup tinggi di sebalik hikmah pengertian Taqwa itu sendiri.

Umpamanya…jika kita mengatakan Taqwa itu sebagai takut…apakah ia akan menepati keseluruhan maksud yang tersirat di sebalik pengertiannya...Begitu juga jika kita menggambarkan Taqwa itu sebagai harap...adakah ia akan menepati pengertiannya.

Namun, yang paling mengetahui hikmah di sebalik Taqwa itu sendiri adalah Allah S.W.T.

Penulis tidaklah mahu meletakkan tajuk di atas sekadar penulisan ilmiah semata-mata, tetapi lebih daripada itu, Taqwa mampu lahir sebagai muhasabah kepada setiap hamba yang beriman kepada Allah S.W.T yang maha Esa.

Kadang-kadang penulis juga terfikir, apakah jalan terbaik yang mampu melenyesaikan persoalan penyakit-penyakit hati yang hadir dan menjangkiti hati-hati manusia yang menjadi tempat sinaran nur Allah S.W.T…tetapi apabila menilai dan menghayati konsep Taqwa tersebut, maka hati penulis menjadi tenang dan merasakan inilah jawapan terbaik terhadap persoalan hati-hati manusia tersebut.

Allah S.W.T telah menjelaskan mengenai konsep ketaqwaan ini dalam beberapa potong ayat al-Quran.

Firman Allah S.W.T dalam surah al-Nisaa’ ayat 87 yang bermaksud:

”Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Sesungguhnya dia akan mengumpulkan kamu di hari kiamat, yang tidak ada keraguan terjadinya. dan siapakah orang yang lebih benar perkataan(nya) dari pada Allah ?”

Juga firman Allah S.W.T. dalam ayat yang ke-122 pula,

”Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah Telah membuat suatu janji yang benar. dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari pada Allah ?”

Mari kita hayati pula beberapa potong ayat Allah S.W.T dalam surah Ali-Imran ayat 102-105 yang bermaksud:

”Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam.Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar [segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya] ; merekalah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. mereka Itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat,”


Taqwa jika dihayati secara terbaik oleh setiap ummah yang mempunyai kesedaran terhadap nilai-nilai Islam akan menrasakan bahawa konsep taqwa tersebut mampu untuk menjadi benteng serta pakaian yang melindungi diri daripada segala bentuk keaiban serta ancaman-ancaman yang hadir daripada pelbagai sudut.

Manusi tidak boleh lari daripada menerima fitrah dalam kehidupan...sepertimana manusia perlukan pakaian untuk melindungi aurat dan anggota badan serta memerlukan tempat tinggal untuk berteduh, begitu juga manusia perlukan Taqwa untuk melindungi diri daripada ancaman luaran dan dalaman...namun, bezanya antara keperluan taqwa dengan yang lainnya, ia melengkapi seluruh keperluan manusia baik secara fizikal mahupun rohani.

Allah S.W.T telah menyatakan secara jelas mengenai Taqwa, bahkan Allah S.W.T sendiri menggunakan perkataan Taqwa sebagai sebaik-baik pakaian untuk melindungi diri manusia itu sendiri.

Allah S.W.T berfirman dalam surah al-A’raf yang bermaksud.

”Hai anak Adam [umat manusia], Sesungguhnya kami Telah menurunkan kepadamu Pakaian untuk menutup auratmu dan Pakaian indah untuk perhiasan. dan Pakaian takwa [selalu bertakwa kepada Allah] . Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat".

Dalam surah al-Nisaa’ sebagaimanayang telah penulis jelaskan sebelum ini, Allah S.W.T telah menyeru sekelian manusia yang beriman di atas muka bumi ini untuk mati hanya di dalam agama Islam..Maka, di sini telah jelas kepada kita bahawa hanya agama Islam serta penganutnya yang bertaqwa akan mendapat pembelaan Allah S.W.T di hari akhirat kelak. Ini bermaksud, Islam adalah sebuah agama yang diiktiraf secara jelas oleh Allah S.W.T di dalam kitab-Nya sebagai al-Diin atau cara hidup yang diterima di sisi Allah S.W.T..

Al-Diin itu mengambarkan kepada kita bahawa Islam merupakan satu-satunya cara hidup yang paling baik serta tinggi di sisi Allah. Mengiktiraf Islam membawa maksud menafikan seluruh cara hidup yang lain, dan meninggalkan walaupun hanya sedikit daripada segala perkara yang termasuk dalam pengertian al-Diin ini, bererti meninggalkan semua cara hidup Islam itu sendiri.

Mari kita ambil satu contoh yang mudah untuk menjelaskan perkara di atas. Sekiranya kita ingin mematuhi lampu isyarat yang terdapat di atas jalan raya, adakah kita hanya menerima hanya lampu hijau sahaja, atau merah sahaja ataupun kuning sahaja. Tentu tidak bukan? Kalaupun kita boleh menerima lampu hijau sahaja sebagai contoh, tentu kita akan disaman kerana tidak mahu berhenti atau mungkin memudaratkan diri kita dan orang lain apabila berlaku kemalangan.Begitu juga kiita kita hanya menerima lampu kuning atau merah sahaja, maka akan timbul masalah juga kerana kenderaan kita tidak boleh bergerak tetapi hanya berhenti sahaja..Jelas bukan?

Teman-teman sekelian, apabila kita sebagai generasi hari ini ingin melihat kejayaan hadir dalam kehidupan kita sehari-harian serta Ummah yang ingin kita bina lahir sebagai Ummah yang terbaik, maka kita perlu menjadikan Taqwa sebagai perisai utama kita.

Penulis amat yakin jika kita tidak memperkuatkan keimanan dan pergantungan kita kepada Allah S.W.T, nescaya kita tetap akan hanyut dalam dunia yang penuh dengan fitnah buatan manusia pada hari ini...Inilah realiti yang perlu kita akur dan terima!

Tidak perlu tuding jari pada orang lain, tetapi cukuplah kita memuhasabah dan menilai keadaan diri kita sendiri. Adakah kita telah betul-betul menjaga seluruh nilai-nilai dalam Islam itu sendiri.

Ketaqwaan itu memberi gambaran yang yang cukup susah untuk ditafsirkan oleh manusia..Namun, ianya memberikan nilai-nilai yang baik keseluruhannya terhadap diri manusia itu sendiri.

Saidina Umar al-Khattab R.A. pernah ditanya tentang satu perkara yang mana adakah beliau pernah melalui satu kawasan yang pernuh dengan duri dan onak. Maka, Saidina Umar telah membernarkannya.. Lalu ditanya lagi bagiamana, keadaan beliau sewaktu melaluinya..Maka, dijawab oleh Saidina Umar bahawa beliau akan melaluinya dengan penuh berhati-hati..Maka, itulah gambaran Taqwa.

Cerita dan peristiwa di atas memberikan gambaran kepada kita semua bahawa Taqwa merupakan satu perkara yang sangat halus. Ianya berkaitan dengan konsep keimanan itu sendiri.Ianya adalah gambaran yang jelas kepada kita tentang perlunya kita untuk menjaga amanah Allah S.W.T ke atas diri kita dengan sebaiknya. Sebarang kelalaian dan kealpaan akan membinasakan dan memudaratkan diri kita sendiri sebagaimana onak dan duri tersebut.

Begitu juga taqwa itu digambarkan oleh para ulama' sebagai meletakkan diri kita dalam konsep kehambaan yang terbaik. Menurut para ulama, taqwa itu adalah melakukan segala perintah Allah s.w.t. dan meinggalkan segala larangan-Nya sama ada secara luaran ataupun dalaman. Buakankah ini bertepatan dengan konsep kehambaan tersebut!

Begitujuga, keimanan yang terhasil melalui erti ketaqwaan itu juga perlu direalisasikan dengan penuh iltizam dan istiqamah. Rasulullah s.a.w. pernah ditanya oleh salah seorang sahabat baginda tentang satu wasiat yang tidak akan ditanya oleh beliau lagi melainkan kepada rasulullah s.a.w. sahaja. Maka, rasulullah sa.w. menjawab dengan jawapan yang ringkas tetapi penuh pengertian iaitu:
"Hendaklah kamu beriman kepada Allah s.w.t. dan kemudian istiqamahlah!"

Apa yang terbaik, ianya perlu dibina melalui akhlak dan memperbaiki diri dari semasa ke semasa. Ada sebahagian orang merasakan dirinya perlu diperbetulkan oleh orang lain tanpa dia ingin memperbetulkan dirinya sendiri. Ini satu pemikiran yang perlu ditinggalkan kerana dengan jelas Allah s.w.t. telah memperingati manusia bahawa nasib sesuatu kaum itu tidak mungkin akan mampu diubah sekiranya ia tidak mengubahnya menurut takdir-takdir Allah s.w.t. yang telah ditentukan.

Malah , aqidah alhi sunnah wal-jamaah juga telah mengajar kita untuk tidak meminggirkan daya usaha di samping percaya kepada takdir dan ketetapan Allah s.w.t. Dalam hal ini, rasulullah s.a.w. telah bersabda:
"Ketahuilah jika sesuatu umat berkumpul untuk memberi manafaat kepaa kamu dengan sesuatu, nescaya mereka tidak mampu memberi manafaat kepada kamu dengan sesuatu melainkan apa yang telah Allah s.w.t. tulis bagi kamu."

Begitu juga rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud:
"Tidaklah berkumpul umatkudi dalam kesesatan".

Penulis tidak ingin memanjangkan lagi tulisan, cuma hanya sekadar ingin membangkitkan kembali kesedaran untuk sentiasa bertaqwa dalam apa jua keadaaan pun. Lebih-lebih lagi bersempena dengan bulan ramadhan yang sedang kita jalani ini, Allah s.w.t. sangat menggesa manusia untuk keluar daripada institusi ramadhan sebagai seorang muslim yang bertaqwa.

Firman Allah s.w.t. dalam surah al-Baqarah juzuk yang kedua yang bermaksud:

"Wahai orang-orang yang beriman, telash diwajibkan bagimu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan untuk orang-orang yang terdahulu daripada kamu, agar kamu bertaqwa"

Moga-moga, kita mampu mengambil segala ganjaran yang terdapat di dalam bulan ramadhan al-Mubarak yang mana awalnya adalah rahmat, pertengahannya keampunan, dan pengakhirannya pembebasan daripada api neraka Allah s.w.t. yang maha dahsyat dan semoga kita semua juga mampu memperolehi anugarah lailatul Qadar yang hanya sebilangan umat yang bertuah memperolehinya.Amiin.

Selamat menjalani ibadah puasa kepada seluruh umat islam, dan teman-teman seperjuangan!

Tiada ulasan:

Selamatkan Kutub Sittah

Selamatkan Kutub Sittah

Pimpinan PMRAM

Pimpinan PMRAM

Ayuh Meriahkannya

Ayuh Meriahkannya

Ingin Menjadi Usahawan Berjaya..Klik sini!

Renungan

A song for gaza

Untukmu Palestin!

Pertahankan Hak Kita

Pertahankan Hak Kita

Pertahankan Hak Kita

Pertahankan Hak Kita