;

Khamis, Mei 20, 2010

Mengimpikan Mati di Jalan Islam.

Tatkala Allah S.W.T berfirman di dalam al-Quran “Dan janganlah kamu mati melainkan kamu adalah orang yang beriman”, Ia merupakan sebuah peringatan daripada Allah S.W.T agar kita mati di dalam Islam, yang mana Islam merupakan al-Diin Allah yang telah disebutkan sebagai Diin yang diterima di sisi-Nya, dan tidak diterima seorangpun yang keluar daripada batasan Islam itu sendiri.

Allah S.W.T berfirman di dalam surah ali-Imran ayat 19:

“Sesungguhnya agama (yang diredhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang Telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, Karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya”.

Tidaklah ditentukan bagi manusia itu siapa yang mati di dalam Islam, Tetapi Allah S.W.T telah menjadikan jalan ke arah itu.

Jika mereka memilih untuk mengambil Jalan Islam, maka ditentukan ke atasnya dengan jalan tersebut. Kemudian ia melakukan segala yang diperintahkan oleh Islam, maka sesungguhnya ia telah memilih untuk mati dijalan Islam.Ia mencintainya dan mendambakannya serta beriltizam dengannya, dan ia membenci untuk mati di atas jalan selain daripada Islam.

Begitulah disifatkan oleh Allah S.W.T terhadap hamba-Nya daripada kalangan para nabi dan Solehiin, sebagaimana firman Allah S.W.T sebagai satu perkhabaran mengenai Yusuf bin Ya’cob ‘Alaihimassalam;

“Ya Tuhanku, Sesungguhnya Engkau Telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan Telah mengajarkan kepadaku sebahagian ta'bir mimpi. (Ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah Aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah Aku dengan orang-orang yang saleh”.- Surah Yusuf ayat 101.

Sebagaimana juga yang berlaku terhadap para ahli Sihir Fir’aun sewaktu mereka beriman, maka Fir’aun menjanjikan mereka dengan hukuman, lalu mereka berdoa melalui firman Allah S.W.T di dalam surah al-‘Araf ayat 126 yang bermaksud:

“(mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri (kepada-Mu)".

Begitulah juga yang telah digambarkan oleh Allah S.W.T melalui peristiwa Nabi Ibrahim ‘Alaihissalam ketika mana belaiu menasihati kaumnya, dan mengenai Nabi YA’cob ketika beliau menasihati kaumnya, agar mati di dalam keimanan dan mati di dalam Islam. Firman Allah Ta’ala

“ Dan Ibrahim Telah mewasiatkan Ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah Telah memilih agama Ini bagimu, Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam".

Maka, jadikanlah mati di dalam Islam itu di antara salah satu impian tertinggi kita kerana sesungguhnya jalan itulah yang telah menjadi warisan Para Aulia dan Nabi daripada Allah untuk kita semua. Moga-moga kita tergolongan daripada golongan yang mati di jalan-Nya sebagaimana kita telah lahir di Jalan-Nya.Amiin

Rujukan: Kitab ألنصائح الدينية والوصايا إيمانية oleh al-Habib Abdullah bin al-‘Alawi al-Haddad.

Tiada ulasan:

Selamatkan Kutub Sittah

Selamatkan Kutub Sittah

Pimpinan PMRAM

Pimpinan PMRAM

Ayuh Meriahkannya

Ayuh Meriahkannya

Ingin Menjadi Usahawan Berjaya..Klik sini!

Renungan

A song for gaza

Untukmu Palestin!

Pertahankan Hak Kita

Pertahankan Hak Kita

Pertahankan Hak Kita

Pertahankan Hak Kita